เอกสารประกอบการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 การทำงานของคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 คำสั่ง DOS ที่จำเป็นในการซ่อมคอมพิวเตอร์
บทที่ 6 การแบ่ง Partition และ Format
บทที่ 7 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
คู่มือประกอบคอม AMD Socket AM2 และ Intel Socket 775