Untitled Document
 

Untitled Document
 
 
หน้าหลัก
ประวัติแผนก
ครู-อาจารย์
นักศึกษา
แผนการเรียน
กระดานสนทนา
ห้องสนทนา
ผลงาน-ความสำเร็จ

ห้องภาพ

ลิงค์วิชาการ
แผ่นพับแผนก
.:: Web Site ครูในแผนก ::.
ครูวิศรุต  ไวโสภา
ครูอรอุมา  ปลื้มจิตร์
ครูสุนิสา   อยู่สินธุ์
.:: โปรแกรมต่าง ๆ ::.
Ultra_Family_7
.NET Frame Work 2.0
cpe17antiautorun1330
AHDV 1.38 (เข็มฉีดยา)
WSFTP(upload web)
Putty
appserv-win32-2.5.9
แก้ Windows Genuine
Acrobat Reader 5
USB Disk Security V5.1.0.15
NOD32 Registry Recovery-V1
Fix_Generic_Host_Win32_Error
Format Flash Drive
FileZilla_3.8.1
.:: ข้อมูลประกอบการสอน ::.
แผนที่ประเทศไทย
ตราฉลองสิริราชสมบัติ
ตรา สอศ.
ผลงาน - ความสำเร็จ

 

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ เศวตรุ่งเรือง และนายวันเฉลิม เฉลิมพงษ์   นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้อันดับ 5 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการออกแบบ Web Page ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์


 

           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ เศวตรุ่งเรือง และนายวันเฉลิม เฉลิมพงษ์   นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการออกแบบ Web Page ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

            สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธี   กุหลาบ  นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทดนตรีไทย ระนาดเอก ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


       สาขาวิชาเโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง ที่ได้รับรางวัลจากการผลิตหนังสั้นเรื่อง สุดยอดช่างน็อต เข้าประกวดในโครงการ อวด-ดี อาชีวะ โดยทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลคือ
      1. รางวัลชนะเลิศ สุดยอดผลงาน อวด-ดี อาชีวะ
      2. รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา หัวข้อคนช่างสร้างชาติ
      3. รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รายชื่อสมาชิกทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง
      นางสาวนภาวรรณ       มีศิลป์              นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      นางสาววัชรินทร์         พรมสอน         นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      นางสาวณัฐริกา            สุดตา              นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      นายสราวุฒิ                 แสนงาม          นักศึกษาชั้น ปวส.1         สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
      นายณรงค์ฤทธิ์             แตงดี              นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
      นายกรณ์พงศ์              พงษ์ศักดิ์ชาติ    นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
      นายอิทธิพล                ขอมเมืองปัก      นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


 

   ขอแสดงความยินดีกับ นายชลธี   สินสาตร์  และนายชาติสยาม   พิลาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ในงานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค 1 (ครั้งที่ 6) ที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555


 

         ขอแสดงความยินดีกับ นายชลธี   สินสาตร์  และนายชาติสยาม   พิลาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบ Web Page ที่จังหวัดระยอง วันที่ 7 มกราคม 2555


 
          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชัชฎาภรณ์  แสงสว่าง นักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ ประเภทการนำเสนอหรือสาธิต ในงานประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2551 ที่จังหวัดสงขลา


 
    ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงพล แสงหิรัญ ชั้น ปวส.2 และนางสาวปิยะเนตร พงษ์เขียว ชั้น ปวส.1 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค (ภาคกลาง) ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

Untitled Document
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270